Tres Lagos Santa Cruz, Argentina / 3 MW

Tipo: Tres Lagos Santa Cruz, Argentina

Potencia Instalada: 3 MW

Tipo: Sistema Eólico